Usluge prevođenja

Prevodim, i po potrebi ovjeravam, sve vrste tekstova i dokumenata na ruski i engleski jezik, i sa ruskog i engleskom jezika na naš jezik, prevod sajtova, aplikacija, audio i video materijala. Lektura i korektura su uračunate u cenu. Vršim prevode i ovjere zvaničnih dokumenata. Po potrebi pružam usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Oblasti prevodjenja

Lični dokumenti, poslovna dokumentacija, prezentacije, brošure, ugovori, pravna dokumentacija, sudski sporovi, ekonomija, računovodsto, trgovina, medicina, farmacija, tehnika, elektrotehnika, industrija, građevinarstvo, nauka, umjetnost, turizam, ugostiteljstvo, marketing, PR, nekretnine…

Stručni prevodi

Stručni prevodi su prevodi tekstova namenjenih čitaocima unutar određenog stručnog područja ili prevodi tekstova koji sadrže tehničke izraze koji zahtjevaju stručno znanje date tematike.

Prevodim:

 • lična dokumenta
 • poslovnu dokumentaciju
 • prezentacije
 • brošure
 • ugovore
 • pravnu dokumentaciju
 • sudske sporove

Ovjereni prevod

Ovjereni prevod je prevod izvršen od strane sudskog tumača. Ovjereni prevod je prevod bilo koje vrste isprave koji sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom čime garantuje da prevod sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu.

Prevodim sve vrste tekstova i dokumenata na ruski i engleski jezik i sa ruskog i engleskog na naš jezik. Prevod sajtova, aplikacija, audio i video materijala. Lektura i korektura su uračunate u cijenu. Vršim prevod i ovjeru zvaničnih dokumenata.

Najčešći dokumenti koji zahtevaju prevod sa sudskom ovjerom su:

 • sudski prevod svedočanstva,
 • sudski prevod izvoda iz matične knjige rođenih,
 • sudski prevod potvrde o nekažnjavanju,
 • sudski prevod policijskog zapisnika,
 • sudski prevod potvrde o bračnom stanju,
 • sudski prevod lekarskog nalaza,
 • sudski prevod ugovora,
 • sudski prevod certifikata,
 • sudski prevod izvoda iz registra,
 • sudski prevod ovlašćenja,
 • sudski prevod pasoša,
 • sudski prevod diplome…

Po potrebi omogućavam usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Neovjereni prevod

Neovjereni prevod je prevod koji ne sadrži ovjeru ovlašćenog sudskog tumača. Neovjereni prevodi izdaju se u papirnom ili elektronskom formatu.

Prevodim:

 • Prevod reprezentativnih materijala za sajmove i izložbe
 • prevod marketinških tekstova
 • prevod poslovnih pisama
 • prevod prezentacija
 • prevod dokumenata za službene i privatne svrhe

Takodje, prevodim i:

 • prevodi flajera
 • razglednica
 • jelovnika
 • turističkih ponuda
 • ponuda hotela

… i td

Simultani prevod

Pod pojmom – simultani prevod – podrazumevamo direktan prevod razgovora s jednog na drugi jezik, u isto vrijeme dok se i odvija; to je vrsta prevođenja koja se obično koristi na skupštinama i međunarodnim sastancima da bi se ljudima koji govore različite jezike omogućilo da prisustvuju i učestvuju u aktivnostima koje se odvijaju, i to svako na svom jeziku.

Konsekutivni prevod

Konsekutivni prevod je vrsta usmenog prevođenja koje se obično obavlja na skupovima manjeg broja ljudi kao što su npr. poslovni sastanci, sastanci kod notara, advokata itd. Prevođenje se obavlja na način da govornik izloži dio teksta i napravi pauzu za vreme koje prevodilac prevodi izloženi tekst na ciljani jezik.

Razlika između simultanog i konsekutivnog prevođenja?

Simultano prevođenje se, po pravilu, koristi na skupovima na kojima učestvuje veći broj ljudi. Prevodioci su smešteni u posebne kabine, i oni istovremeno slušaju izlaganje i izgovaraju prevod. To zahteva izuzetno veliku koncentraciju. Zbog toga se obično izmenjuju svakih trideset minuta. Glavna prednost ovakvog prevođenja je ušteda na vremenu, jer nema čekanja da se govor prevede kao kod konsekutivnog prevođenja koje se koristi na manjim skupovima, odnosno sastancima.