Reference

  • predavač ruskog jezika na Radničkom Univerzitetu Herceg Novi
  • predavač ruskog jezika na Turističkom fakultetu u Kotoru
  • prevodilac u Marketingu u Institutu Dr. Simo Milošević u Igalu
  • prevodilac u agenciji za nekretnine
  • prevodilac za knjigovodstvene agencije u Herceg Novom
  • prevodilac sudskih dokumenata kod notara, advokata, u sudu,…
  • turistički vodič za ruski i engleski jezik za turističke agencije